Fördjupning på öppna STEGFOKUSMÖTE

Syftet med Stegfokusmöte är att tillfrisknar genom att jobba i de 12 stegen enligt AA:s litteratur.
Mötena är löper över 10 veckor och innehåller - läsning, talare, delningar samt frågor/reflektion.
Landskronagruppen, onsdagar kl. 18.30, den 8/7 blir det steg 2 - 3 och Öresundsgruppen i Helsingborg, söndagar kl. 16.30, den 5/7 blir det steg 11.
Mötena pågår i 1,5 tim utan paus.

Välkomna

Online möte tre gånger i veckan

Vi vill informera om att i dessa svåra tider går det att besöka AA på nätet. Du kanske inte kan eller vill gå till AA just nu och då passar kanske ett möte online. Tre gånger i veckan på tisdag, torsdag och söndag mellan 20 - 21. Klicka på nedanstående länk och följ instruktionerna.

AA Syd Online

AA i Helsingborg, Krets- och Regionmöte

Nästa arbetsmöte i AA Helsingborg äger rum den 7 september mellan kl. 19.10 - 21.00. 
Plats: Råågruppen med ingång på baksidan.
Nästa Kretsmöte äger rum den 15 augusti mellan 10 - 13 och arrangeras av Helsingborgsgruppen i Helsingborg, Brunnbäcksgatan 5B, Helsingborg.
Nästa Regionmöte äger rum den 22 augusti mellan kl. 13 - 17 och arrangeras av ELD-kretsen.
Alla medlemmar i AA är välkomna att besöka AA Helsingborg, Krets- och Regionmöte som observatörer. Det är intressant och väldigt givande att ta del av servicearbetet utanför den egna hemgruppen.
 
Välkomna

                

Behöver Du ett AA-möte men inte kan gå...?

På denna Youtubelänk hittar du svenska AA talare.
Youtube - Länk 1
Youtube - Länk 2

Kontakta oss på mail: aahelsingborg@gmail.com

Telefon: 042/15 35 35 med telesvar (här finner du också mobilnummer till kvinnlig och manlig jourtelefon)