Fördjupning på STEGFOKUSMÖTE

Syftet med Stegfokusmöte är att tillfrisknar genom att jobba i de 12 stegen enligt AA:s litteratur.
Mötena är löper över 10 veckor och innehåller - sjukdomsbegreppet, läsning, talare, delningar samt frågor/reflektion.
Öresundsgruppen i Helsingborg, söndagar kl. 16.30, den 4/12 blir det steg 8 - 9. 
Mötena pågår i 1,5 tim utan paus

Välkomna

Adolfsbergsgruppen stänger ner

Gruppsamvetet i Adolfsbergsgruppen har beslutat att lägga ner gruppen. Nu på måndag är det sista gången gruppen håller öppet vilket innebär att fr.o.m. den 6 december är det stängt.  

Vår Gemensamma Välfärd Workshop (VGV)

NV Skånska Kretsen och Klippangruppen arrangerar den 11 december mellan kl; 08:00 - 17:00 ett endagars konvent på temat VGV - Vår gemensamma välfärd. Plats: Klippangruppen, Ängelholmsgatan 9, Klippan. Här njuter vi av frukost, möte, workshop, mingel i go AA anda.
Programmet hittar du här...
 
Välkomna

10.30

AA i Helsingborg, Krets- och Regionmöte

 
Nästa arbetsmöte i Råågruppen äger rum den 5 december kl. 19.00. 
Plats: Råågruppen med ingång på baksidan.
 
Nästa arbetsmöte i AA Helsingborg äger rum den 13 februari mellan kl. 19.10 - 21.00. 
Plats: Råågruppen med ingång på baksidan.
Nästa Kretsmöte äger rum den 12 februari mellan 10.00 - 13.00 och arrangeras
av NV-Skånskakretsen prel. hos Ängelholmsgruppen.
Nästa Regionmöte äger rum den 18 februari mellan 12 - 16 och arrangeras av
Malmökretsen. Plats: Återkommer.
  •  
Alla medlemmar i AA är välkomna att besöka AA Helsingborg, Krets- och Regionmöte
som observatörer. Det är intressant och väldigt givande att ta del av servicearbetet
utanför den egna hemgruppen.
 
Välkomna

                

Behöver Du ett AA-möte men inte kan gå...?

På denna Youtubelänk hittar du svenska AA talare.
Youtube - Länk 1
Youtube - Länk 2
Youtube - Länk 3