top of page
Fördjupning på STEGFOKUSMÖTE

Syftet med Stegfokusmöte är att tillfrisknar genom att jobba i de 12 stegen enligt AA:s litteratur.
Mötena är löper över 10 veckor och innehåller - sjukdomsbegreppet, läsning, talare, delningar samt frågor/reflektion. Öresundsgruppen i Helsingborg, söndagar kl. 16.30, den 2/4 blir det Steg 2 - 3.
Mötet är öppet och pågår i 1,5 tim utan paus. 

Välkomna
AA i Helsingborg, Krets- och Regionmöte
Nästa ​​Arbetsmöte i AA Helsingborg äger rum den 15 maj mellan kl. 19.10 - 21.00. 
Plats: Råågruppen med ingång på baksidan.
Nästa Kretsmöte äger rum den 13 maj mellan 10.00 - 13.00 och arrangeras
av NV-Skånskakretsen och hålls i Landskrona på Midhemsvägen 3A (ingång gaveln/källaren).
Nästa Regionmöte äger rum den 20 maj mellan 12 - 16 och arrangeras av
NV Skånska kretsen. Plats: Återkommer.

Alla medlemmar i AA är välkomna att besöka AA Helsingborg, Krets- och Regionmöte

som observatörer. Det är intressant och väldigt givande att ta del av servicearbetet
utanför den egna hemgruppen.
 
Välkomna
                
Sommarkonvent i Helsingborg 2023

AA i Helsingborg har skapat en arbetsgrupp som just nu planerarför ett återkommande Sommarkonvent i Helsingborg. Arbetet med programmet pågår för fullt och lokalerna i Maria Församlingshem är bokade till den 16 - 17 juni. Al-anon är inbjudna att delta. Mer information finns på aa.se och här hittar du en FLYER som kan skriva ut och sättas upp på gruppens anslagstavla.

Välkomna

10.30

bottom of page