AA är en resurs i samhället och ett viktigt komplement.

Genom att samarbeta och informera hälsovården, rättsväsendet, företag, församlingar och utbildningsväsende kan vi tillsammans rädda liv. Vetenskapliga undersökningar från USA bekräftar att resultatet kan bli upp till 50 procent bättre genom ett samarbete med AA
Ett informationsmöte tar ca. 1,5 timme där det även ges utrymme för era frågor. Inledningsvis berättar två personer om sina upplevelser av sjukdomen alkoholism samt sitt tillfrisknande med hjälp av AAs lösning. Därefter informerar vi lite djupare om vad AA är, hur det fungerar och hur tillfrisknandets väg kan se ut. Vi kan också skräddarsy en information vid särskilda behov samt arrangerar DIGITALA träffar.

AA i Helsingbrog är verksamma inom följande kommuner
Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Åstorp, Ängelholm, Båstad, Örkelljunga, Klippan och Perstorp​. 
AA:s enda syfte är att hjälpa de alkoholister som fortfarande lider 
Män och kvinnor, unga som gamla, som drabbats av alkoholism och förlorat kontrollen över sitt drickande. Ett drickande som ger ökade negativa konsekvenser och ett ökat lidande.
AA har en lösning för den alkoholist som har en önskan att sluta dricka.
Det är betydligt fler alkoholister som lider och går under än som spontant hittar till AA.
- Därför är det viktigt för oss att ha ett nära samarbete med alla som i sitt arbete träffar dessa alkoholister.
AA är ett bra komplement till alla professionella som arbetar med eller träffar människor med alkoholproblem. Tillsammans kan vi hjälpa bättre. 
 
En stödjande gemenskap och ett program för livsvarigt tillfrisknande
AA är en icke-professionell, ideell rörelse av alkoholister som hjälper varandra att bli och förbli nyktra. AA erbjuder en världsomfattande stödjande gemenskap, sponsorskap (=mentorskap), inbyggda belöningar och ett livsvarigt program (AA:s tolv steg) för tillfrisknande, i vilket det ingår att hjälpa andra. Vi i AA är inga experter på eller har någon åsikt om medicinska, samhällspolitiska eller religiösa frågor. Men vi har en unik erfarenhet av vad det innebär att vara alkoholist och att tillfriskna från beroendet av alkohol.
 
Vi har hittat en lösning som fungerar!
 
Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi snarast.

Meddelandet togs emot.