top of page
Hello there, I'm here to help. And when you've read me, you can delete me.
1. To edit anything just click on it!
2. Ready to add content? ​
​Click Pages > Add Page from the side menu to find pre-made page layouts  or
Click Add+ and drag & drop any element.
See you on the next page.

 

Till AA i Helsingborg kommer människor från samhällets alla hörn, unga, gamla, män och kvinnor. Alkoholism förefaller att kunna drabba vem som helst.

 


 

Inom AA menar vi att alkoholism är en sjukdom som kan drabba vem som helst oavsett ålder, kön, bakgrund, ras, rikedom, yrke eller utbildning och den förefaller vara slumpmässig. Vår erfarenhet visar att vem som helst kan bli alkoholist. Därför är ALLA som har en önskan att sluta dricka välkomna till AA.

AA består bara av alkoholister, vi har inga anställda läkare eller terapeuter. Mötet mellan två eller fler alkoholister där en

hjälper en annan är grunden i AA.

AA har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider och det 

finns en lösning!

Välkommen Du också...

AA - Anonyma Alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med

varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. Det enda som krävs för medlemskap

i AA är en önskan att sluta dricka. AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

 

AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra att uppnå nykterhet.

___________________________________________________________________

 

 

Lyssna på Johanna som drack minst en bag in box per kväll.

  • Minst en bag in box vin på en kväll, brukade Johanna dricka - ändå såg hon sig inte som alkoholist.

  • Men efter en natt när hon hittades full och sönderskuren på köksgolvet, hände något.

  • Nu har hon varit med i AA i över tre år och varit nykter lika länge.

​Rätten till ovanstående text innehas av The A.A. Grapevine, Inc.

bottom of page